» Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego cligo.pl

I. Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
 2. Konsument – zgodnie z obowiązującym prawem, osoba fizyczna dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania ze Sklepu Internetowego cligo.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – platforma dostępna pod adresem cligo.pl, umożliwiająca Kupującemu składanie zamówień;
 6. Towar – produkty oferowane przez Sklep;
 7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Sklepem a Kupującym;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – złożone przez Kupującego oświadczenie woli zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego cligo.pl.
 2. Sklep internetowy cligo.pl jest prowadzony przez firmę INVENTOR, Andrzej TRZASKOWSKI. z siedzibą przy ul. Szczakoskiej 43, 0555 w Kotorydzu , NIP 1180074376, REGON 230158378.
 3. Kupujący może zapoznać się z Regulaminem w dowolnym momencie, korzystając z odnośnika dostępnego na stronie głównej Sklepu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w Sklepie jest opcjonalna, jednak umożliwia bardziej efektywne korzystanie z usług Sklepu.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu lub zablokowania Konta Kupującego w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
 4. Kupujący zobowiązany jest do przekazywania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji podczas procesu rejestracji.
 5. Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych danych, zwłaszcza danych osobowych Kupującego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Składanie zamówień odbywa się poprzez wybór produktów i dodanie ich do koszyka, a następnie postępowanie zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 2. Kupujący może modyfikować zamówienie przed potwierdzeniem i opłaceniem, a potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją oferty Sklepu.
 3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia, co zawiera zobowiązanie do realizacji w określonym terminie.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Sklep informuje Kupującego o tej sytuacji i zwraca ewentualnie uiszczone środki.

V. Płatności

 1. Sklep umożliwia Kupującemu skorzystanie z różnych form płatności, takich jak system płatności elektronicznych, przelew bankowy itp.
 2. Warunki płatności są określone na stronie Sklepu.
 3. Sklep może udzielać rabatów lub promocji, których warunki są określane są indywidualnie.

VI. Dostawa

 1. Sklep dostarcza Towar na terytorium Polski.
 2. Koszty dostawy są określone przy składaniu zamówienia i zależą od wybranej formy dostawy.
 3. Sklep informuje Kupującego o niestandardowych kosztach dostawy i są one wystawiane na osobnej fakturze po ustaleniu z Kupującym
 4. Sklep informuje Kupującego o szacowanym terminie dostawy.

VII. Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad Towaru lub niezgodności z Umową sprzedaży.
 2. Reklamację należy składać pisemnie na adres biuro@gmail.com.
 3. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Kupującego o sposobie postępowania.

VIII. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania Towaru.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres Sklepu w terminie 14 dni od otrzymania Towaru.
 3. Kupujący ponosi koszty zwrotu Towaru.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie Sklepu.
 3. Umowy zawierane przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na dotychczasowych warunkach.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a właściwym sądem jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 roku.


Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • NIP: 1180074376
 • E-mail:biuro@cligo.pl
 • Telefonkom 512 361 601
  kom 502 187 392
 • Godziny otwarciapn.-pt. 8.00 - 16.00

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...